Showdown Kruikentoernooi Tilburg Toernooireglement

A. Bij het Kruikentoernooi gelden de op dit moment gehanteerde IBSA-spelregels, met uitzondering van de volgende zaken:


• een wedstrijdbestaat uit 1 set.
• er wordt beurtelings geserveerd.
• de maximale tijdsduur per set is 10 minuten
• na het behalen van zes punten wordt van tafelhelft gewisseld.
• indien na 10 minuten een gelijke stand staat dan wordt de set beslist door het spelen van een “sudden death”. Dit betekent dat het eerstvolgende doel-of strafpunt beslissendis en dat er altijd een winnaar is.

B. . Criteria t.b.v. bepalen van rangschikking aan het einde van Ronde 1 en voor het eindresultaat:


• een gewonnen wedstrijd levert 2wedstrijdpunten op.
(wedstrijdpunten bepalen in principe de rangschikkingbinnen een poule).
• Indien aan het einde van een pouleronde twee of meer spelers binnen een poule evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, dan gelden de volgende criteria ter bepaling van de uiteindelijke rangschikking en het eindresultaat:
1. het doelsaldo (gescoorde doelpunten minus tegendoelpunten).
2. gescoorde doelpunten.
3. het onderlingbehaalde resultaat.
4. Tegenpunten.

C. . Geschillen en meningsverschillen:


a. bijgeschillen/meningsverschillen over wedstrijden is de beslissing van de scheidsrechter bindend.
b. in alle gevallen waarin het wedstrijd-en/of toernooireglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

D.Toernooi-informatie:


Het toernooiis opgebouwd uit 6ronden:
• Ronde 1, algemene poule-indeling.
• Ronde 2, indeling in Klassen.
• Ronde 3, Kwartfinale.
•Ronde 4, Halve Finale.
• Ronde 5, Troostfinale.
• Ronde 6, Finale.

Poultjes bestaan uit (maximaal)4 of(minimaal)3spelers. Het eindresultaat van Ronde 1is bepalend voor de poule-indeling van Ronde 2, het spelen in Klasse A, B, C of D.
De resultaten van Ronde 1worden niet meegenomen voor het eindresultaat.
Elke poule in Ronde 1 en 2 wordt in zijn geheel meegenomen door de scheidsrechter.
terug

Showdown Vereniging Tilburg Informatiefolder algemeen en Showdown Tilburg KRUIKENTOERNOOI Showdown Regels NL showdown competitie
Showdown Tilburg op Facebook Korte omschrijving Showdown NSGK en hun doelstellingen Contact
Facebook pagina showdown NL IBSA Website betreft showdown

© 2022 Showdown Tilburg